Userpic

Pouya
Traveller
0 comments

Posted 6 months ago

از سمت ترکیه به بوداپست با قطار کنترل مرزی به چه صورت است و آیا با پاسپورت اروپایی نیاز به ویزای شینگن نیاز
هست؟

Follow this topic