Userpic

user#134123
Traveller
0 comments

Posted 3 years ago

سلام
برای سفر با قطار از کیف در اوکراین به مقصد ورشو در لهستان به ویزای شنگن نیاز هست؟

Follow this topic
Userpic

Peter
Traveller
9332 comments

replied 3 years ago

سلام.
بله اگر مقیم اتحادیه اروپا نباشید ، به ویزا نیاز دارید.
با احترام ، پیتر