Userpic

user#134123
Traveller
0 comments

Posted 3 years ago

سلام. ما يك سفر رفت و برگشت دو روزه از ورشو به برلين داريم. با توجه به اينكه پاسپورت در هتل ميباشد،در مرز لهستان به آلمان،چه مدركي بايد ارائه دهيم؟

Follow this topic
Userpic

Peter
Traveller
9331 comments

replied 3 years ago

سلام.
اگر شهروند خارج از اتحادیه اروپا نیستید برای عبور از مرز باید گذرنامه خود را نشان دهید. از جمله ویزای شینگن. معمولاً می توانید بدون گذرنامه سفر کنید ، اما این یک فرصت 50:50 برای کنترل شدن است و سپس به یک سند برای اثبات هویت خود نیاز دارید.
پیتر