Userpic

NTluong
Traveller
1 comments

Posted 6 years ago

ddiemr dừng trung gian là gì

Follow this topic
Userpic

NTluong
Traveller
1 comments

replied 6 years ago

tôi muôn đặt mua vé tău hỏa ở đức nhưng khi mua trực tuyến còn gặp khó khăn,điểm dừng trung gian là gì giải thich giúp.

Userpic

Peter
Traveller
9331 comments

replied 6 years ago

Xin chào và chào mừng bạn đến với rail.cc

Bạn muốn đi bằng tàu hỏa ở Đức như thế nào?

Nói chung bạn có thể dễ dàng mua e-ticket trên [ux]https://rail.shop/bahn[/ux] hoặc [ux]https://rail.shop/omio[/ux]

Nếu bạn muốn thực hiện chuyến đi vòng quanh với một số điểm dừng ở Đức, hãy cho tôi biết và chúng tôi sẽ xem qua đường sắt. Nếu nó là rẻ hơn cho bạn hay không.
Hello and welcome to rail.cc

What route do you want to travel by train in Germany ?

In general you can easily buy e-tickets on [ux]https://rail.shop/bahn[/ux] or [ux]https://rail.shop/omio[/ux]

If you want to make a round trip with several stops in Germany, let me know and we will have a look on a rail pass. If it is cheaper for you or not.

Pete :)